Digitale technologieën bij de adverteerder: internalisering of outsourcing?

Of digitale technologieën intern of extern door een partner moeten worden ingezet is een belangrijke strategische vraag voor elk bedrijf. Niet alleen als katalysator voor de digitale transformatie, maar ook voor de flexibiliteit bij de snelle integratie in de organisatie. Om te weten welk model het beste bij de organisatie past, moet de adverteerder rekening houden met drie belangrijke elementen: de teams, de organisatie zelf en de financiële impact.

 

Technologische strategie?

Om de vraag te beantwoorden of het het beste is om technologieën intern of extern (via agentschappen) in te zetten, moet de adverteerder de fundamenten van zijn technologische strategie opnieuw onder de loep nemen: de doelstellingen die hij wil bereiken, welke functies voldoen aan de behoeften van de organisatie, de mogelijke integratie in bestaande programma’s en systemen, de meetbaarheid van de prestaties en het rendement van de investering, de maturiteit van de teams, de snelheid van implementatie, enz. …

In dit verband is het echter ook belangrijk om te vermelden dat beide modellen altijd één element bevatten. Er moet een duidelijk gedefinieerde relatie zijn tussen de technologieverkoper en de adverteerder. De redenen liggen voor de hand: onafhankelijkheid ten opzichte van de partnerorganisaties, een perfect begrip van het gebruik van de verzamelde gegevens, de transparantie van de kosten, het vermogen om de prestaties te evalueren en – niet te vergeten – de acculturatie van de interne teams aan deze innovatieve technologieën die onmisbaar zijn voor een succesvolle digitale transformatie.

Drie elementen om te overwegen

1. Vaardigheden en team structuur

Digitalisering vereist een breed scala aan vaardigheden (e-commerce, content schrijven, front- & back-end ontwikkeling, creatie, analyse, betaalde media, sociale media, CRM, omnichannel, ….). Het is belangrijk voor de adverteerder om multi-purpose teams te creëren met sterke digitale vaardigheden, zowel vanwege de structurele kostprijs als vanwege de noodzaak om hun vaardigheden voortdurend bij te werken.

Een andere beslissingsfactor, naast de vaardigheden van de teams, is de evolutie van de digitale tools zelf. Het is essentieel dat de technologieën kunnen worden beheerd, onderhouden en bijgewerkt om de langetermijninvestering te maximaliseren.

Daarom moet rekening worden gehouden met de structuur van de bestaande teams, de maturiteit van hun technische vaardigheden en het vermogen om de vereiste kennis up-to-date te houden. Indien deze elementen niet voldoen aan het vereiste niveau, kan men best overwegen om deze taken uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau voor wie deze parameters deel uitmaken van hun kernactiviteit en waarvan de diensten een directe sterke toegevoegde waarde bieden.

2. Wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie

De digitalisering heeft geleid tot een radicale verandering in het groeimodel van bedrijven. Voor veel adverteerders is de grootste uitdaging waar ze momenteel voor staan hun vermogen om hun organisatie – inclusief de bedrijfscultuur – snel te transformeren in het kader van een duurzame digitale transformatie.

De zakelijke waarde van digitale kanalen hoeft niet langer bewezen te worden, maar nu ligt de focus op de flexibiliteit van de adverteerder en het vermogen om te surfen op de snelle stroom. Zoals Klaus Schwab het zo goed verwoordde op het World Economic Forum: “In de nieuwe wereld is het niet de grote vis die de kleine eet; het is de snelste die het langzaamst eet.

In deze context, en wetende dat de technologische infrastructuur een belangrijke pijler van een succesvolle transformatie is, is de vraag die moet worden gesteld:

Is mijn bedrijf wendbaar en flexibel genoeg om deze digitale technologieën in alle lagen van de organisatie te integreren?

3. Financial impact

Ten derde bemoeilijken de voortdurende evolutie en de enorme hoeveelheid technologieën die op de markt worden aangeboden de keuze voor de adverteerder. Ze leiden ertoe dat hij langetermijnverbintenissen aangaat die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor zijn activiteiten.

Dankzij de exponentiële groei van het aantal SaaS-oplossingen van de laatste jaren is het echter perfect mogelijk om het financiële risico van snelle economische veroudering te minimaliseren, hoewel dergelijke technologieën, volledig aangepast aan de behoeften, ambities en beschikbare middelen, nauwelijks schaalbaar zijn.

De financiële impact is dan ook meer gelegen in de vorming van de teams en de aanwerving van digitale experts, hoewel er altijd de mogelijkheid bestaat om de digitale transformatie van het bedrijf tijdens de overgangsfase geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Ten slotte zal de interne ontwikkeling of de uitbesteding van digitale technologieën de adverteerder een analyse en een blauwdruk van zijn digitale maturiteit vereisen. Op basis hiervan kan hij dan kiezen voor een interne implementatie als belangrijkste hefboom voor de groei. Dit stelt hem in staat om de interne vaardigheden te verwerken en uiteindelijk een ‘zelflerende’ organisatie te worden, wat onmisbaar is voor een succesvolle digitale transformatie. Aan de andere kant is outsourcing een manier om de implementatie van de technologische strategie van de adverteerder te versnellen en biedt meestal een sneller rendement op de investering.